Týden 16. - 20. března

Vytiskněte si to a nalepte do sešitu, pak se na ty otázky můžu zeptat.

Příště pošlu poválečné Německo, redukci hranic a hlavně Norimberský tribunál.


Moji milí studenti,

posílám vám 3 x pracovní listy a otázky - na téma Německo pro roce 1945. Prosím, vytisknout, nalepit do sešitu. Jak budeme (doufám, co nejdříve) ve škole, tak to projdeme. 

Jestli budete mít čas a chuť a odpočinek při učení (hlavně na příjmačky), tak se podívej na 3 filmy z května 1945 v Československu. Já mám pak pro vás ještě další dva filmy. 

Jde o seriál Hledání ztraceného času, který uváděl Karel Čáslavský - (umřel 2013). Tyto dokumenty jsou autentické a hlavně ukazují tuto dobu - stojí za to je vidět. 

Jak to bylo v máji - 19:25 - https://www.youtube.com/watch?v=C9RVx-kU7Js

Pražské povstání - 19:30 - https://www.youtube.com/watch?v=lfvC_PiEu1c&t=654s (1. díl)

Pražské povstání - 19:30 - https://www.youtube.com/watch?v=QxLoLVofCi8 (2. díl)

Já pak mám pro vás ještě film: Návrat Edvarda Beneše do Prahy 16.5.1945 - první náš barevný film a náš první filmový týdeník z května 1945.

Už se na vás těším. Držte se.

Martin Kutálek

Německo v letech 1945 – 1949

8. 5. 1945 – bezpodmínečná kapitulace Německa. Německo obsazeno armádami SSSR, USA, Velké Británie (později i Francie)

Červenec 1945 – Postupimská konference – poslední setkání Velké trojky:

USA, SSSR, Velká Británie

Mj. určí osud Německa

 • Německo bude okupováno 50 let a rozděleno do 4 okupačních zón
 • Zóny: Sovětská, Americká, Britská a Francouzská
 • Do těchto samých zón rozdělen i Berlín
 • Do těchto samých zón bylo rozděleno Rakousko a Vídeň
 • Došlo k revizi hranic Německa – ve prospěch Polska ztratí Slezsko, Pomořany a Východní Prusko (město Královec se stane součástí SSSR)
 • Dohoda o odsunu Němců z ČSR, Polska aj.
 • Německo musí platit reparace (neuhrazeno dodnes – rok 2020)
 • Nemožnost Německa žádat změnu hranic s ČSR, Polskem, anulita Mnichova

Vývoj Německa určují rozpory mezi spojenci, tzv. Studená válka  (bude probrána později)

 • Americká, Britská a později Francouzská zóna vytvoří Trojzónu (NSR)
 • Sovětská zóna postupuje samostatně – sovětizace (NDR)

Norimberský tribunál – samostatný pracovní list – základ DENACIFIKACE – zbavení se nacistické minulosti – probíhá jinak v sovětské a západní zóně.

 • 1947 – Marshallův plán – plán americké hospodářské pomoci – odmítnut SSSR a jeho spojenci mj. ČSR – definitivní rozpor mezi USA x SSSR
 • 1948 – Berlínská krize – pokus SSSR o vyhnání západních spojenců z Berlína – uzavření Berlína ze strany SSSR – Západní Berlín zásoben leteckým mostem
 • 1949 – definitivní rozkol v Německu – vznik dvou německých států

Německé státy:

 • NSR (Německá spolková republika) – Západní Německo – hlavní město Bonn – demokratické, svobodné volby, podnikání, cestování – pod ochranou USA – jeden z nejvyspělejších států světa. Cca 63 mil. obyvatel – nevýhoda – pomalá denacifikace, mnoho nacistů se stali demokraty a politiky NSR. Kryla válečné zločince. Demokratická ústava. První kancléř: Konrad Adenauer.
 • NDR (Německá demokratická republika) – Východní Německo – pod ochranou SSSR - nedemokratický stát, zaostával za vyspělou Evropu, hl. město Východní Berlín – NDR se potýkala s emigrací do NSR – uzavřela hranice a později vystavěla Berlínskou zeď (1961)

Oba německé státy byly nepřátelské, vzájemně navázali vztahy až po roce 1970. Ke sjednocení obou německých států došlo až 3. října 1990. V tento den NDR zanikne.

Otázky:

 1. Kdy Německo kapitulovalo?
 2. Která konference určila osud poválečného Německa
 3. Jmenuj vítězné mocnosti, které obsadí poválečné Německo
 4. Co je to denacifikace?
 5. Kdy proběhl Norimberský tribunál?
 • Jaké byly hlavní body obžaloby
 • Kolik bylo nacistů odsouzeno k trestu smrti?
 • Vyhledej, kdo byl obžalovaným číslo 1? A proč nebyl popraven?
 • Které (alespoň některé) nacistické instituce byly prohlášené jako zločinné?
 1. V kterém roce vznikly NSR a NDR?
 2. Jaké byly rozdíly mezi NSR a NDR?
 3. Která velmoc byla ochráncem NSR a která velmoc naopak chránila NDR?
 4. Jaké byly vztahy mezi NSR a NDR?
 5. Kdy došlo ke sjednocení „Wiedervereinigung“ německých států?

------------------------------------------------------------------------------------------

23. 3. - 27. března (opraveno datum)

Meine Kinder, meine Freude,

posílám smutné téma naší historie - tzv. Vítězný únor. Až budeme ve škole pustíme si k tomu hodně filmů, většina bude znít z dnešního hlediska legračně, ale přitom je to velmi tragické.

Vytiskni si obě strany a nalep do sešitu. 

Držte se, myslete optimisticky.

Jsem s vámi.

Martin Kutálek

----------------------------------------------------------------------------------------------

30. března - 3. dubna (učivo na 14 dní)

Moji kolegové,

posílám vám dějepis - 3  strany - vytisknout a nalepit do sešitu. 

Máte toho moc, tak jen až budete mít čas si to projděte a nestresujte se s tím. 

Posílám to až do Velikonoc, tedy na 14 dní. Je to spíš pro zajímavost, než se to biflovat. 

Příště zkusím poslat max. nějaké filmy, kdo by si chtěl oddechnout, tak ať se podívá, v jaké nenormální době jsme nedávno žili.

Držte se a učte se hlavně na přijímačky, jsem s vámi.

Váš Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

Milí přátelé historie,

jak jsem slíbil, nové učivo vám tento týden posílat nebudu. Vím, že toho máte až nad hlavu. Škoda, že nemůžeme tyto dějiny probírat ve škole společně. Proto posílám nějaké filmy k nahlédnutí. Pokud budete mít čas i chuť podívejte se na to. Bohužel smutné obrázky z poměrně nedávné doby.

Atentát - film z roku 1964 - jeden z nejlepších našich filmů, který kdy byl natočený - ukázku jsme si pouštěli ve škole.

https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY

Únor 1948 - dokument

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor

Filmový týdeník z roku 1952

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/202324242010354/

Píseň o Klementu Gottwaldovi - hit své doby, opravdu stojí za to - můj otec (ročník 1944) ji musel zpívat ve škole, viděl bych to na vánoční besídku:-) :-):-)

https://www.youtube.com/watch?v=m8dBABKvtgg

Klement Gottwald jede do Bratislavy

https://www.youtube.com/watch?v=wOCG7beAE2U

Ve škole se podíváme na unikátní filmy - jsou to unikátní dokumenty, které žádná škola nemá

 • týdeník z období Mnichova 1938 - v televizi byl 1 x a již se nevysílá
 • návrat prezidenta E. Beneše do Prahy - 16.5.1945 - uvidíte náš první barevný film
 • unikátní dokument o K.H. Frankovi - včetně jeho popravy bez cenzury (poslední veřejná poprava u nás), autentický dokument
 • pohřeb Jana Masaryka
 • pohřeb Edvarda Beneše - unikátní dokument, který se nesměl v roce 1948 již vysílat, my se na něj podíváme v plném znění
 • pohřeb Klementa Gottwalda - unikátní barevný dokument, dnes jej žádná televize neodvysílá, my se na něj podíváme v plném a nezcenzurovaném vydání

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • pokud se mě podaří získat dokumenty z roku 1948 z února tak jej přepošlu
 • z loňska mám dokumenty ze srpna 1968, tak se na něj podíváme, když to náhodou nestihneme, pošlu vám je, ať se podíváte, jakou domu moji rodiče a vaši prarodiče zažili. - viz. 2 x  ukázka

https://www.youtube.com/watch?v=aXY_JcR6XfI&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU