16. – 20. března

Probráno minulou  hodinu: Půda – půdní typy a půdní druhy

Do sešitu nový nadpis:

Vznik a vývoj života na Zemi

- studijní text k tomuto tématu najdete v učebnici na str. 103-111

            - přečíst + udělat zápis do sešitu (výpisky z uč.)

Geologické éry Země – stáří Země 4,5 mld. let

 • Předgeologické období - trvá 700 milionů let
 • Prekambrium (prahory a starohory = 1400 mil + 2000 mil let)
  • vytváří se prvotní zemská kůra,
  • zvětšuje se množství kyslíku,
  • v atmosféře vzniká ozónová vrstva,
  • nejstarší organismy jsou bakterie a sinice.
 • Prvohory - probíhá geologický vývoj: horotvorné děje
  • Kaledonské vrásnění - ordovik, silur,
  • Variské vrásnění - devon, karbon, perm,
  • mladší - perm a karbon a starší - devon, silur, ordovik a kambrium.
 • Druhohory
  • Trias – přesličky a kapradiny, dinosauři, rozpad Pangei,
  • Jura – rozvoj jehličnanů,
  • Křída – mělká moře, na konci probíhá alpinsko-himálajské vrásnění (Alpy, Himaláje, Karpaty, Kavkaz, Kordillery), vymření velkých plazů, rozvoj bylin, stromů.
 • Třetihory
  • probíhá alpinské vrásnění (Alpy, Pyreneje, Karpaty, Kavkaz, Himaláje),
  • plocha moří se zmenšila, rozdělení pevnin už je stejné jako dnes,
  • vzniká hnědé uhlí,
  • rozvoj ptáků a také hmyzu (opylování).
 • Čtvrtohory
  • ochlazení klimatu na severní polokouli mělo za následek vytvoření mohutné ledovcové vrstvy; vystřídalo se 5 dob ledových a 4 meziledové; ovlivnilo to vývin druhů dnešní podoby,
  • vznikají suťové hlíny (štěrky, písky - vznikají naplaveniny řek nebo moře). Vznikají rašeliny,
  • dále se vyvíjí krytosemenné a nahosemenné rostliny, ale také savci, zejména člověk,
  • dodnes je dochován glaciální relikt = ledový pozůstatek (Krkonoše, Jeseníky).
  •  překreslit nebo nalepit tento obrázek geologické éry                                      První kontrola vypracovaných úkolů proběhne ve čtvrtek  19.3 2020. Do této doby 19.3.2020 do 9 :00 pošlete scan nebo foto vypracovaných úkolů v sešitě v příloze e- mailu  na : daniela.seveckova@seznam.cz


-----------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27. března

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30. 3. - 3. dubna

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

zadání v příloze