Obecné informace o domácí výuce ve fyzice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

Aktuálně se věnujeme učivu elektromagnetické jevy, vznik střídavého proudu. Stále si opakujte učivo probrané – magnetické pole cívky s proudem a využití, působení magnetického pole na cívku s proudem, stejnosměrný elektromotor. Vznik střídavého proudu je trošku náročnější na pochopení, je třeba vysvětlit, podobně výrobu a přenos elektrické energie necháme až na výuku ve škole. Během domácí výuky budete mít za úkol zvládnout samostudiem učivo o polovodičích. Na kontakty získané spolu s úkoly z M (termín – nejpozději úterý 17. 3. do 9:00) pošlu prezentaci, kde je učivo dost podrobně rozpracováno a vysvětleno. Dle prezentace si vypracujte zápisek do sešitu učiva – budu kontrolovat po návratu do školy. Spolu s prezentací pošlu první úkol k vypracování, aby vás nutilo si učivo osvojovat postupně, najednou pak vše nezvládnete.

 

17.3.

Žáci obdrželi na email prezentaci na téma polovodiče – postupně si dle prezentace dělají zápisek do sešitu učiva a vypsané naučí. V termínu do čtvrtku 19. 3. byste měli mít zvládnuto asi prvních 6 snímků, tedy co jsou to polovodiče, závislost vodivosti na teplotě a osvětlení, využití této závislosti.

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Pokračujte dle minule zaslané prezentace – vypište si a naučte snímky 7 – 9, tedy závislost vodivosti polovodičů na čistotě krystalu – polovodiče typu N a P.

27.3.

Dokončit výpis a naučení učiva z prezentace na téma polovodiče, tedy hlavně vědět, že jsou 2 typy polovodičů, co je polovodičová dioda a její využití.

3. 4.

Dokončit, zopakovat si celé učivo „Polovodiče“, žáci nemusí nic posílat

9.4.

Shrnutí, opakování učiva polovodiče - žáci obdrželi na email otázky a úkoly, vyřešené pošlou nejpozději do 16. 4. do 9:00

17.4.

Dle zaslaných prezentací Vedení el. proudu v kapalinách a Vedení el. proudu v plynech napsat odpovědi na zaslané otázky, vyfotit a poslat nejpozději 23. 4. do 9:00

24.4.

Dle zaslané prezentace napsat odpovědi na zaslané otázky na téma jaderná energie, vyfotit a poslat nejpozději 30. 4. do 9:00

30. 4.

Vypracovat dle zaslané prezentace odpovědi na otázky na téma Střídavý proud - termín nejpozději do 7. 5. do 9:00

7. 5.

Dle zaslané prezentace a informací, které naleznou na internetu poslat odpovědi na otázky na téma elektrárny, úkol mohou odevzdat na „škole v pyžamu“, pokud by měli problém, mohou posílat i emailem, jak to znají – termín nejpozději 14. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.