PROJEKT CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/16_022/002171

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ PRAKŠICE


CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 804 350 Kč

Zahájení projektu: 1. 1. 2017

Ukončení projektu:  31. 12. 2018

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

MŠ:

  • Školní asistent  - personální podpora MŠ
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hod.
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ – DVPP 60 hodin

ZŠ:

  • Školní asistent  - personální podpora ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a rozvoje deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem