Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Na základě schválení projektové žádosti budeme čerpat 978 000 Kč, které budou investovány do zkvalitnění výuky pomocí IT technologií na 1. a 2. stupni školy.

Bližší informace o námi zpracovaném projektu lze získat na vyžádání u vedení školy. Vytvořené vzdělávací materiály jsou sdíleny mezi pedagogickými pracovníky školy a jsou přístupné veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři základní školy.