Obědy pro děti ve šk. r. 2015/16: realizace 14. 1. - 30. 6. 2016

částka: 2 200 Kč

více zde:

nebo www.obedyprodeti.cz

Financuje: Nadace Women for women

Realizace: 5.9.2014 - 30.6.2015

Částka: 2 662,- Kč

Jeden z projektů společnosti Women for women, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.