Projekt č. 0188/PK/2014 - Program na podporu aktivit v oblasti

primární prevence rizikového chování na rok 2014, č.j. MSMT - 18917/2012-27/2

Projekt primární prevence - Škola kamarádů

Ve školním roce 2012/2013 jsme se spolu se Základní školou Výsluní Uherský Brod zapojili do projektu s názvem Kde je vůle, tam je cesta, v rámci kterého proběhly od 15. 3. 2013 do 31. 12. 2013 tři besedy týkající se prevence rizikového chování v každém ročníku. Spolupracovali jsme s  Občanským sdružením Madio, jehož základním cílem byl komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí. Nejprve bylo do programu zapojeno jen několik tříd, v loňském školním roce už všechny.

Vzhledem k přínosnosti tohoto projektu a spokojenosti žáků i pedagogů jsme v loňském školním roce vytvořili vlastní projekt - Škola kamarádů - a získali díky MŠMT dotaci 35 000,- Kč. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 jsme tak mohli i nadále spolupracovat s již zmíněným Občanským sdružením Madio, Centrem pro rodinu Uherský Brod nebo Poradnou pro ženy a dívky Zlín.

Mgr. Monika Mahdalová