Rozvíjíme jazykové a technické dovednosti

Výzva č. 57

Číslo operačního programu CZ.1.07

Datum zahájení: 1.9.2015

Datum ukončení: 31.12.2015

Rozpočet: 325 289,- Kč

aktivita 1

Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ

náklady: 204 112,-  Kč

aktivita 2

Rozvoj profesních divedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování  technických dovedností žáků základních škol 

náklady: 8 369,- Kč

aktivita 3

Rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v Aj a Nj

náklady: 6 544,- Kč

aktivita 4

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v Aj a Nj

náklady 49 860 ,- Kč