Dotační program MŠMT č.j.: MSMT - 2157/2015-1

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Realizace: 1.7. - 31.12.2015

Částka: 195 001,- Kč

Obsah: naplnění metodického doporučení MŠMT - minimální standart bezpečnosti