Vytvoření pracovní příležitosti

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financuje: Úřad práce ČR ve spolupráci s Evropským sociálním fondem

Realizace: leden - červen 2015

Částka: 75 494,- Kč

Obsah: vytvoření pracovního místa - vrátný