Povinná školní docházka v zahraničí

Plnění povinné školní docházky v zahraničí upravuje školský zákon, v platném znění (§ 38) a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění (§ 18).

Žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, musí být zapsáni v české kmenové škole.

Povinnosti zákonných zástupců:

  • oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí.
  • nejpozději do dvou týdnů po příjezdu do zahraničí by mělo být dítě přihlášeno do tamní školy
  • doložit řediteli školy v ČR vysvědčení ze zahraniční školy za období nejvýše dvou školních roků

Zkoušky ze znalostí českých reálií  ( konají se před tříčlennou komisí):

  • vždy z českého jazyka
  • od 4. ročníku také z učiva vlastivědné povahy vztahující se k České republice 
  • od 6. ročníku dějepisného a zeměpisného učiva týkajícího se ČR
  • je možné je skládat za období jednoho školního roku až dvou školních let
  • termín je po dohodě se zákonnými zástupci, obvykle červen - srpen), rodiče jsou dopředu seznámeni s obsahem a rozsahem zkoušek
  • o zkoušce se vyhotovuje protokol a je vydáno vysvědčení, na kterém je uvedeno, že žák plní povinnou školní docházku dle § 38vškolského zákona

Tímto způsobem se mohou vzdělávat i děti občanů ČR trvale žijících v zahraničí (např. sňatek s cizincem), ale majících zájem o souběžné získání vzdělání pro své děti v české základní škole.

Aktuálně se u nás takto vzdělávají 2 žáci trvale žijící v USA. Doma pracují formou individuálního vzdělávání s matkou.

Všichni jsou v pravidelném kontaktu se školou, zasílají výsledky své práce, kontaktují se se spolužáky. Vzhledem k rozdílu začátku prázdnin v USA a u nás se mohou  poslední měsíc školního roku účastnit výuky přímo v naší škole. Na setkání s nimi se všichni moc těšíme.

V případě zájmu o tento způsob vzdělání se  obraťte na vedení školy, rádi sdělíme konkrétní informace.