Pronájem tělocvičny je možný pouze na základě uzavřené smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem.

Informace o podmínkách pronájmu sdělí ředitelka školy.