V budově školy je 9 kmenových tříd a 6 odborných učeben - tělocvična, školní dílna, keramická dílna, učebna hudební a dramatické výchovy, učebna ICT, žákovská kuchyně. Jako kmenová třída slouží zároveň odborná učebna přírodovědných předmětů.

Žáci i učitelé využívají školní knihovnu a informační centrum s počítačovou technikou (v současné době 24 počítačů, tiskárna, scanner, interaktivní tabule aj.). Učební pomůcky, literatura i výukový software jsou pravidelně obměňovány a doplňovány.

K dispozici je školní pozemek.

Často je využíván kulturní sál s jevištěm, který je součástí objektu, k veřejným vystoupením, výchovným koncertům, výstavám prací žáků apod.

Po rekonstrukci má škola kvalitní hygienické zázemí – moderní WC s vysoušeči rukou a sprchy, jak pro žáky, tak i zaměstnance školy.

Každý žák má k dispozici svou šatní skříňku.

Stravování zajišťuje moderně vybavená školní kuchyně.

K pohybovým aktivitám slouží multifunkční hřiště s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, Je možné nově  využít i tenisového kurtu. Tato sportoviště sousedí s budovou školy. 

Žáci 1. stupně a školní družiny mohou využívat zahradu mateřské školy s hracími prvky, který je součástí parku.

Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Na 1. stupni jsou třídy vybaveny hracím koutkem s kobercem. Estetické a motivační prostředí třídy dotvářejí nástěnné koberce s dětskými motivy. Interiéry některých učeben pomohl dotvořit tým ostravské televize v čele s ing. Ivou Lukšovou v rámci pořadu Bydlení je hra. Staly se inspirací pro žáky, kteří dále sami pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Kovaříkové další třídy a chodby ve stejném duchu zkrášlují. Příjemné prostředí školy dotvářejí práce a výrobky žáků.