Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s § 49 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.)

O přestupu žáka základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Při přestupu vytvoří škola, do níž žák přestoupil, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě zájmu o přestup do naší školy je nutné podat písemnou žádost zákonného zástupce. 

Uvažujete o přestupu Vašeho dítěte do naší školy? Rádi se s Vámi osobně setkáme, provedeme Vás školou, ukážeme Vám materiální zázemí školy, zodpovíme Vaše otázky,   v případě zájmu můžeme vstoupit i do výuky. Vezměte s sebou i své děti. 

Abychom se Vám mohli plně věnovat, domluvte si  prosím předem s vedením školy schůzku na telefonu 572 672 250 nebo 777 226 320

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI