Přestup žáka do naší školy

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s § 49 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.)

Postup při přestupu žáka:

  1. zákonný zástupce podá písemnou žádost o přestup žáky z jiné školy (formulář ke stažení níže)
  2. ředitelka školy rozhodne, zda žádosti o přestup vyhoví
  3. v případě rozhodnutí o přestupu žáka o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje ředitele školy, z níž žák přestupuje
  4. ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Při přestupu vytvoří škola, do níž žák přestoupil, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Uvažujete o přestupu Vašeho dítěte do naší školy? Přijďte se k nám podívat. Rádi se s Vámi osobně setkáme, provedeme Vás školou, ukážeme Vám materiální zázemí školy, zodpovíme Vaše otázky.  V případě zájmu můžeme vstoupit i do výuky. Vezměte s sebou i své děti. 

Abychom se Vám mohli plně věnovat, domluvte si  prosím předem s vedením školy schůzku na telefonu 572 672 250 nebo 777 226 320

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI