2019/20 Podpora výuky plavání

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Naše škola využila možností nabízených projektem i v tomto školním roce.

Bohužel vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií covid-19 a následného uzavření škol k 11. 3. 2020 se děti plavání účastnily jen několik lekcí.

Projekt tak byl oproti minulým létům podpořen pouze částkou 5 928 ,- Kč​​​​​​​​​​​​