2018/19 - Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Jedná se o jeden z programů charitativního projektu Women for Women manželů Tykačových.

V letošním roce jsme zažádali o obědy pro 3 děti a žádost byla podpořena.