2019/20 - Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi. 

Více o projektu na webových stránkách zde

V letošním roce se do tohoto projektu zapojila i naše škola 3 hodinami sportu navíc týdně.

Zapojení do tohoto projektu je vedle tělovýchovných aktivit o přestávkách další realizací konceptu většího zapojení našich žáků do sportu a tělovýchovných aktivit v průběhu celého školního roku.