2020/21 - Využití finančních prostředků na ICT (dotace)


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podmínky:

  1. Finanční prostředky budou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „škola“) s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnických zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou poskytovat vzdělávání ve školním roce 2020/2021.
  2. Finanční prostředky budou poskytnuty na ostatní neinvestiční výdaje.
  3. Finanční prostředky budou poskytnuty na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
  4. Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele se stanoví ve výši 20 000 Kč.

Celková výše dotace pro naši školu: 238 480 Kč

Využití finančních prostředků  nákup notebooků s příslušenstvím pro učitele (využití při distanční výuce)