Projekt Centra přirodovědného a technického vzdělávání

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.

Naše škola se zapojila společně se SOU Uherský Brod do projektu zaměřeného na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na základních a středních školách. Cílem je také zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, zvýšení manuální zručnosti žáků.

Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

V rámci partnerství je na naší škole  realizován formou volnočasové aktivity pro žáky, kdy žáci mohou navštěvovat technický kroužek zaměřený na práci se dřevem, kovy, automobil a jeho využití, kde využívají nových stavebnic.

Další činnost bude probíhat v prostorách SOU – odborných učebnách, dílnách, laboratořích. Součástí jsou také exkurze.

 Mgr. Pavlína Gajdůšková

Více o projektu na stránkách SOU Uherský Brod