Bojovníci proti totalitě pohledem dětí

Ve školním roce 2008/2009 se naše škola zapojila do 2. ročníku celostátního projektu pro žáky základních a středních škol s názvem „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“.
Úkolem bylo zpracování tématu boje proti nacistické a komunistické totalitě ve dvou rovinách:

  1. zmapováním osudů válečných veteránů, politických vězňů a příslušníků PTP perzekuovaných za komunistického režimu 
  2. zachycením odboje v regionu školy jako takového, například z pohledu činnosti zájmových sdružení (Sokol, Orel, Skaut apod.), z hlediska dopadu na školu apod.

a to formou

  • 5-10 minutové rozhlasové reportáže (audiodokument)
  • 5-15 minutového televizního dokumentu (videodokument)
  • katalogu či tištěného magazínu

podle toho, do jaké či do jakých kategorií se přihlásili.

Naše škola zpracovávala životní příběh pana Jaroslava Vaculíka z nedalekých Šumic, jeho vyprávění o těžkých podmínkách v lágru v Jáchymově.

Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhlo 4. 6. 2009 v Památníku Vojna u Příbrami. Doprovodný program moderoval MgA Zdeněk Klumpar, o slavnostní vyhlášení se postarala Michaela Dolinová. Součástí programu byla i prohlídka mnoha zajímavých expozic – např. Hornického muzea v Příbrami.
Projektu se zúčastnilo 54 škol z celé ČR.

Film zde: http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa2/videozs/


Mgr. Pavlína Gajdůšková