2018/19 Podpora výuky plavání

 MŠMT vyhlásilo na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání 

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila a byla podpořena částkou 28 120 Kč.